Ενεργοποίηση πολιτών

1 post / 0 new
ctranoris
Εικόνα ctranoris
Offline
Τελευταία είσοδος: Πριν από 4 έτη 2 εβδομάδες
Joined: 23/03/2014 - 19:38
Ενεργοποίηση πολιτών

Με ποιους τρόπους μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες;